معماری

بادگیر

بادگیر از روزگاران دور در ایران زمین بکار گرفته شده و از نامهای باستانی و گوناگون آن مانند واتغر و بادهنج و باتخان و خیشود و خیشخان برمی آید که […]

عمران

سقف کامپوزیت

سقف کامپوزیت، نوعی سقف سازه ای است که به صورت ترکیبی از تیرآهن و بتن است. در این نوع سقف لنگرهای خمشی و برشی را تیرهای فلزی در ترکیب با بتن تحمل می‌کنند. فشار را بال […]