زنگ زدگی میلگرد و مقدار مجاز آن

زنگ زدگی میلگرد بیشتر در مناطقی که رطوبت بالایی دارند رخ ‌می‌دهد, یا بدلیل انبار کردن نامناسب و طولانی مدت، این امر تشدید می‌شود.

توصیه های آیین نامه ای در مورد زنگ زدگی میلگرد

در آیین نامه بتن ایران ((آبا)) تاکید شده است که میلگردهای فولادی را باید در محل‌های تمییز و عاری از رطوبت و گل و خاک وسایر آلودگی‌ها نگهداری شود تا از زنگ زدگی میلگردو کثیف شدن سطح آن‌ها جلوگیری شود. به همین دلیل توصیه می‌کند جهت انبار کردن میلگرد از تماس مستقیم با خاک یا زمین جلوگیری شود و در مدت زمان محدودی استفاده گردد.

اما سوال این است که تا چد حد از زنگ زدگی میلگرد قابل قبول بوده و ممانعتی جهت استفاده کردن ندارد؟

آیین بتن ایران ((آبا)) می‌گوید میلگردهایی که تا حد پوسته شدن زنگ زده باشند بویژه میلگردهایی که بطور موضعی و عمیق دچار خوردگی شده اند، بدون انجام آزمایش و حصول اطمینان از انطباق مشخصه های آنها با مشخصه های مورد نظر و در نظر گرفتن کاهش احتمالی سطح مقطع ، قابل استفاده در بتن آرمه نمی باشند و به عنوان میلگرد پرتی محسوب می شوند.
بنابراین مطابق آیین نامه بتن ایران در صورتی که زنگ زدگی منجر به پوسته شدن و یا خوردگی عمیق نشده باشند، مصرف آرماتور در بتن بلامانع است. در واقع به این معنی است که سطح مقطع میلگرد اگر براثر زنگ زدگی در میلگرد کاهش نداشته باشد مشکلی جهت مصرف ندارد ولی چنانچه سطح مقطع کاهش بیابد مصرف آن به کلی ممنوع می باشد .

ولی در هر صورت آیین نامه بتن ایران آبا می‌گوید میلگردهای پوسته شده باید با ماسه پاشی و پس از برآوردن ضوابط زیر مصرف شود همچنین رفع پوسته با استفاده از برس سیمی و سایر روش‌های مشابه مجاز نیست.

میلگردها زمانی از نظر مکانیکی قابل قبول شناخته می‌شوند که یکی از شرایط ۱ یا ۲ درزیر همزمان برآورده شوند:

  1. در تمامی ۵ نمونه انتخابی جهت آزمایش باید رابطه زیر برقرار باشد.(fy,obs)i ≥ fyk i-1,….,۵
  2. در صورتی که تمام یا بخشی از شرایط بند۱ برآورده نشود, ۵ نمونه دیگر انتخاب شود و نتایج ۱۰ نمونه مذکور در رابطه زیر صدق کند.Fy,obs,m ≥ fyk + 0.6s₁₀

که دررابطه های بالا fy,obs,m میانگین تنش تسلیم انذاره گیری شده و S10 انحراف معیار مربوطه به تنش تسلیم اندازه گیری شده می‌باشد.
جهت توضیحات تکمیلی می توانید به مبحث نهم مقررات ملی ساختمان مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *